CV


Utstillinger:

2020: Høstutstillingen i Horten

2020: Galleri Albin Upp, Oslo

2019: Bærum kommune: Glassmontrene i Sandvika. Soloutstilling av papirskulpturer: «Syklus»

2018: Ås kunstforening, maleriutstilling: «Fortellinger» 

2017: Bærum kommune, vandreutstilling, «Den kulturelle spaserstokken»

2017: Akershus kunstsenter, Kunstvisitten (Oslo bussterminal)

2017: Galleri De3Rom, Fornebu

2015, 2016, 2018 Romeriksutstillingen, Lørenskog og Ullensaker Kunstforening 

2015, 2016: Kommunegården i Bærum kommune, juleutstilling

2015: Novemberutstillingen i Drammen, Drammen Museum v. Buskerud  Bildende Kunstnere

2015: Rådhusgalleriet, Oslo (avgangsutstilling DTK)

Utdannelse:

  • 2018: Workshop i papirlaging hos Gabriella Gøransson.
  • 2011-2015: Det tverrfaglige kunstinstitutt (DTK), Bærum, v. Julio da Silva og Rus Mesic. Fagbrev i kunst og håndverk + 1 fordypningsår.
  • Herunder workshops med bl.a. Juan Milanes, Marisa Ferreira, Tammo Rist, Fernando   Galrito, Jorge Lopes, Filipe Ferrario, Anne Thomassen, Tatiana Macedo, Paulo Brighenti, og Samuel Olou.
  • 2007, 2008: Kursdeltakelse hos Peter Esdaile og Hanne Friis (maleri).
  • 2000-2005: Vika Kunstskole, Oslo, klassisk tegning/maling v. Annette Martens og Jon Strand, deltidsstudier.
  • 1994-1996: Diverse kunstfaglige kurs i regi av Friundervisningen, bl.a. med Per Morten Karlsen.
  • 1977-1981: 4 års språkstudier, Norge/Frankrike.