Nye fortellinger

Jeg bruker gjerne boken som materiale i min kunst. Jeg elsker å forvandle leste eller utslitte bøker som skulle kastes, til nye objekter.

Bokobjekt – Uten tittel – 2022

En fysisk bok er noe vi kan holde i og ta på og er en kontrast til den digitale verdenen som omgir oss.

Hvilken verdi ligger i en håndholdt bok? Hva blir vi som mennesker når vi i mindre grad tar og føler på tingene. Hva skjer med oss når vi ikke får kontakt med omverdenen gjennom tingene, ved å være der tingen, tyngden, duften, materialet og mennesket er? Når vi klikker på tastaturet, ser bilder som nærmest flimrer forbi på en skjerm – uten lukt, uten tyngde, uten stofflighet. Kan boken være representant for nærvær? Oppfatter vi bedre når vi holder i en ting? Og hva skjer med den tradisjonelle boken, er den på vei ut – til fordel for en skjerm? En skjerm, er det omtrent som en hvit flate som mangler et viktig språk?

Kan de nyskapte bøkene og det visuelle språket skape nye bilder i oss? Hvilken kraft har fortellingen i en fysisk bok, også som et visuelt bokobjekt?

Bokobjekt (detalj) – Book object / Artist’s book

Om Wenche Landaas

Billedkunstner / Visual artist, Norway. Jeg tegner, maler og lager bokkunst som kunstnerbøker, bokskulpturer/bokobjekter. Working with drawing, painting and book art such as artists books, book sculptures / book objects.