Nye fortellinger

Jeg bruker gjerne boken som materiale. Leste eller utslitte bøker som skulle kastes, forvandles til nye objekter.

Bokobjekt – Uten tittel – 2022

En fysisk bok er noe vi kan holde i og ta på og er en kontrast til den digitale verdenen som omgir oss.

Hvilken verdi ligger i en håndholdt bok, og hva skjer med oss når vi ikke får kontakt med omverdenen gjennom tingene, ved å være der tingen, tyngden, duften, materialet og mennesket er? Når vi klikker på tastaturet, ser bilder som nærmest flimrer forbi på en skjerm – uten lukt, uten tyngde, uten stofflighet. Oppfatter vi bedre når vi holder i en ting? En skjerm, er det omtrent som en hvit flate som mangler et språk?

Bokobjekt (detalj) – Book object / Artist’s book

Om Wenche Landaas

Billedkunstner / Visual artist, Norway. Jeg tegner, maler og lager bokkunst som kunstnerbøker, bokskulpturer/bokobjekter. Working with drawing, painting and book art such as artists books, book sculptures / book objects.